منو سایت

نحوه نصب گواهینامه ssl برای نام میزبان

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
نحوه نصب گواهینامه ssl برای نام میزبان

اظهار نظر:
توجه: اگر سرور شما در حال حاضر از یک زیر دامنه از cprapid.com به عنوان نام میزبان استفاده می کند، توصیه می کنیم آن را با یک دامنه موجود جایگزین کنید یا یک دامنه جدید برای ایجاد نام میزبان خریداری کنید. استفاده از نام دامنه و نام میزبان خود به ایجاد برند سازمان شما کمک می کند